A vallások megértését segítené a Harvard új online kurzusa

A vallások megértését segítené a Harvard új online kurzusa

A vallási felfogások gyengítésére és relativizálására törekvő multikulturalizmussal szemben talán tért nyerhet a hitüket ismerők, tudatosan és nyilvánosan vállalók közötti párbeszéd.

 

A Harvard Egyetem ingyenes online kurzussal segíti a világvallások megértését – adja hírül a Napi iszlám című Facebook-oldal. A párizsi támadások, a migránsválság és az ISIS terrorhálózat megerősödésével elhatalmasodtak az iszlámmal szembeni félelmek és előítéletek, és a muszlimok vallásához hasonlóan más világvallásokat is félreértések tucatja övez – olvasható az oldalon, mely a Huffington Post interenetes oldalán megjelent cikkre hivatkozva azt írja: e félreértések tisztázását tűzte ki célul Diane Moore, a Harvard Egyetem teológiai tagintézményének Vallási műveltség program vezetője. A szakember öt másik professzorral együttműködve ingyenes kurzussorozatot indít az egyik legismertebb angol nyelvű online oktatási felületen, az edX-en, melyet 2012-ben hozott létre a Harvard Egyetem a Massachusettsi Műszaki Egyetemmel közösen.

A sorozat összesen hat darab, egyenként 4 hetes kurzusból áll, melynek első képzését március 1-től Diane Moore tartja Vallási analfabetizmus: tradíciók és szentírások címmel. A diákok a továbbiakban a kereszténységet, a buddhizmust, az iszlámot, a hinduizmust és a zsidó vallást ismerhetik meg behatóbban. A program célja, hogy a résztvevőket megismertesse a vallási szövegek történelmi hátterével és azok különböző értelmezéseivel, érzékeltetve ezzel az egyes vallások belső diverzitását, illetve hogy milyen komplex szerepet is játszanak az emberek életében.

 

Interkulturális dialógus

A fenti szemlélet bizonyos értelemben összhangban van egy 2013 októberében megjelent vatikáni dokumentummal, melyet a Katolikus Nevelés Kongregációja tett közzé, és Az interkulturális dialógusra nevelés a katolikus iskolákban címmel jelent meg. (A Katolikus Pedagógia című folyóirat 2015/1-2. számában jelent meg erről bővebb ismertetés.) A dokumentum ugyanis elutasítja az a – multikulturalizmusra jellemző – szemléletet, mely a különböző vallási felfogásokat relativizálja, azaz valamiképpen azzal próbálja összebékíteni őket, hogy tanításukat egyformán lényegtelennek és érdektelennek tünteti fel, és gyakorlásukat a magánélet szférájába tartozó különcködésnek tekinti. Az említett katolikus állásfoglalás ezzel szemben azt képviseli, hogy érdemi párbeszédet – és így valódi megbékélést – csak az hozhat, ha az identitásukat tudatosan vállaló, és így a nyilvánosság szférájában is képviselő egyének, közösségek tesznek tanúságot hitükről. A dialógust tehát – következik mindebből – épp a multikulturalizmus ideológiája akadályozza, melyet a folytonos migráció, a globálissá váló fogyasztás és tömegkommunikáció táplál.

A multikulturális ideológia szemmel látható összeomlásának időszakában biztató trend és alternatíva lehet annak a szemléletnek a térhódítása, mely nem a vallások alapjainak meggyengítésére, hanem a képviselői közötti párbeszéd bátorítására törekszik. Jó esetben ehhez járulhat hozzá a Harvard fent említett online kurzusa is.