Öt nagyon fontos trend, amire 2016-ban is érdemes figyelni

Fotó: Brunton.com

Fotó: Brunton.com

A következőkben néhány olyan folyamatra igyekszünk felhívni a figyelmet, amelyek már belátható időn belül lényegesen megváltoztathatják a minket körülvevő világot. Érdemes ezekre tekintettel lennünk, amikor terveinket szövögetjük.

 

1. Jönnek az elektromos autók

Egyre biztosabban látszik, hogy az elektromos autó immár több, mint környezetvédők és/vagy milliomosok játékszere. A fejlesztésben a Tesla jár az élen, tudatos, jól felépített üzleti stratégiával igyekszik a piac széles rétegeit meghódítani – s ami különösen meggyőző: nem pusztán műszaki újdonságban, hanem „vezetési élményben” gondolkodnak. Nem véletlen, hogy – más autógyártók mellett – a Porsche is törekszik a felzárkózásra. Vagyis néhány éven/évtizeden belül nagyot változhat az, amit most közúti közlekedésnek hívunk: a légszennyezés csökkenésétől kezdve a töltőállomásokig számos következményre számíthatunk. Valószínű, hogy az önvezető autók korának eljövetele – bár erre is mutatnak jelek – igazából az elektromos autókhoz kötődik majd.

 

2. Új fogyasztói tömegek a világpiacon

Alighanem az elkövetkező években, évtizedekben is folytatódik az a jól érzékelhető trend, hogy a fejlődő országokban, korábban elmaradottként számon tartott területeken újabb és újabb milliók emelkednek ki a mélyszegénységből. Azaz – bár egyelőre korlátozottan, de mégiscsak – képessé válnak olyan termékek és szolgáltatások megvásárlására, melyekre korábban nem gondolhattak. Egész iparágak, globális cégek állhatnak rá arra, hogy ezeket a célcsoportokat elérjék: az okostelefonoktól és az internetszolgáltatástól kezdve az energiatermelésig számos üzletágat érinthet ez a folyamat.

 

3. A klímaváltozás következményei

A klímaváltozás okairól bizonyára beláthatatlan ideig folytatódik még a tudományos vita, azonban a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válása kézzelfogható tény, és igencsak meglepő lenne, ha ebben a közeljövőben valamiféle radikális fordulat következne be. Együtt kell élnünk tehát ezzel a ténnyel és számolnunk kell várható következményeivel, melyek egyes termékek elérhetőségének és piaci árainak változásától egészen a migrációs nyomás növekedéséig terjedhetnek. Ugyanakkor a klímaváltozás – mint minden változás – új üzleti lehetőségek megnyílását is jelentheti, azaz nem csupán vesztesei, hanem nyertesei is lehetnek. Az öntőzőrendszer-beruházásoktól és az erdőtelepítésektől kezdve számos különböző projektre támadhat igény, korábban nem látott volumenben.

 

4. A demográfiai válság következményei

A hagyományos európai népesség jelenleg képtelen biológiailag reprodukálni önmagát – ez a tény még az éghajlatváltozásnál is nyilvánvalóbb. A kontinens elöregedő társadalmainak láthatóan nincs komolyan vehető – s különösen nincs közmegegyezésen nyugvó – forgatókönyvük arra, hogy mit kívánnak tenni a kedvezőtlen (és súlyos gazdasági következményekkel is fenyegető) folyamat megfékezése, megfordítása érdekében. Nem véletlen, hogy a 2015-ös migrációs válságra éppen Európa legöregebb és egyik legrohamosabban öregedő népességű állama, Németország reagált talán a legkövetkezetlenebb és legkiszámíthatatlanabb módon. Minden jel arra mutat, hogy a viták és konfliktusok velünk maradnak, sőt élesednek – ami nem feltétlenül baj, hiszen így felszínre kerülhetnek a civilizációnk alapértékeivel és megvédésük módjával kapcsolatos viták is. Az is egyre világosabban látszik, hogy a „politikai korrektség” szinte államvallásként működő doktrínája szétesőben van: Nyugat-Európában is kimondhatóvá válik sok minden, amit korábban legalábbis nem illett kimondani, és elfogadottá válik sok gondolat, amit korábban szélsőségesnek bélyegeztek. Érdemes lesz figyelni ezzel kapcsolatban az aktuális választási eredményeket az egyes országokban.

 

5. Változó internet

Ha valami, akkor a közelmúlt terrorakciói egyértelművé tették, hogy az internet többé nem (s valószínűleg sosem volt) valamiféle „nagy közösség”, avagy a szabadság világa, hanem épp olyan eszköz, mint bármi más a világon: lelki épülésünkre ugyanúgy fel lehet használni, mint bűnözésre és háborúskodásra. Valójában nem új felfedezés, de most talán minden korábbinál világosabbá vált: az internet olyan közeg, melyben nemes célok és kőkemény üzleti érdekek, bűnözők és rendfenntartó erők kerülhetnek konfliktusba. Arra számíthatunk tehát, hogy egyre több szabályozás születik majd, ami keretek közé szorítja a világháló működését, természetesen sokszor érdekeket sértve, vitákat kiváltva.